Företrädare

Susanna Björnfot

Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare