Företrädare

William Persson

Uppdrag

  • Politisk sekr., kommun
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot (KDU)
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot (KDU)
  • Distriktsordförande