Företrädare

William Persson

Uppdrag

  • Politisk sekr., kommun
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare