Företrädare

Michael Kaufmann

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
  • Bolagsstyrelse, kommun, ordförande