Företrädare

Ingvar Arvidsson

Uppdrag

  • Överförmyndarnämnd, ersättare
  • Valnämnd, ersättare