Företrädare

Ragnar Kåhre

Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Stadsplan, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot