Företrädare

Lars-Gustaf Ingelsrud

Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Valnämnd, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot