Företrädare

Annica Vissberger

Uppdrag

  • Patient/förtr.nämnd, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kultur/fritid, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande