Företrädare

Agneta Stadling

Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot