Företrädare

Karl-Johan Thiger

Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Valnämnd, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot