Företrädare

Bild på Tomas Djurhed

Tomas Djurhed

Uppdrag

  • Arbetsmarknad, kommun, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf.
  • Överförmyndarnämnd, vice ordf
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot

Arbetar som samordnare på Gävle kommun.
Mina hjärtefrågor är landsbygden, försvaret, familjen och rätten till bra omsorg.