Företrädare

Bild på Anders Spånér

Anders Spånér

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, vice ordf.
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot

Finansiell rådgivare och delägare. Har en bakgrund som tidigare officer på Lv6 (Kviberg), utbildad grundskolelärare 4-9 samt läst ekonomi på universitetet. Mycket aktiv orienterare, nu i GöteborgMajorna OK, tidigare Sävedalens AIK där mina barn fortfarande är medlemmar.
Med min breda kunskaps- och intressebakgrund har gett också ett brett perspektiv på samhällsproblemen.
KD är det parti som bäst har ett brett samhällsengagemang både för människor och företag. Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. KD sätter människovärdet och familjen högt, och motarbetar alla former av totalitarism.
Som medlem i KD Partille vill jag medverka till en bra skola och sitter i Utbildningsnämnden som ordinarie. Föräldrar och barn skall ha möjlighet till fritt skolval där familjens möjlighet att påverka är stor. Vidare vill jag att skolan skall ha lugn och ro för att möjliggöra studiero.
Andra frågor som jag och KD tycker är angeläget i Partille, är bra cykelbanor. Där cyklister kan lita på att cykelbanorna är i sådant skick, att man kan cykla i princip året runt. Och att flis på cykelbanorna sopas upp så fort det är plusgrader. KD skall även verka för att Partille har en cykelplan för att främja hälsosamma transporter.