Företrädare

Beatrice Nyman

Uppdrag

  • Patient/förtr.nämnd, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Ombudsman, partidistrikt
  • Partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot