Företrädare

Per-Erik Nåslén

Uppdrag

  • Kultur/fritid, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare