Företrädare

Liselotte Ammert

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot