Företrädare

Ann-Marie Veiderpass

Uppdrag

  • Överförmyndarnämnd, ledamot