Företrädare

Per Mårthans

Uppdrag

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Kommunfullmäktige, gruppledare
 • Kommunstyrelse, ersättare
 • Kommundelsnämnd, ledamot
 • Kommundelsnämnd, ersättare
 • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
 • Överförmyndarnämnd, ersättare
 • Valnämnd, ledamot
 • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
 • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
 • 2:e vice partidistriktsordförande
 • 1:e vice partiavdelningsordförande
 • Partiavdelningsstyrelse, ledamot