Företrädare

Gaby Roseen

Uppdrag

  • Kommundelsnämnd, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande