Företrädare

David Erdal

Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
  • Övriga kommunala uppdrag, vice ordf.
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare