Företrädare

Eisa Kandela

Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot