Företrädare

Sara Louise Kihlström

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regionstyrelse, ledamot
  • Regionråd
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, vice ordf.
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Delegationsledare riksting, PD