Företrädare

Samuel Stengård

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Fastigheter, landst./region, ordförande
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Kommunalråd
  • Bolagsstyrelse, kommun, ordförande
  • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf.
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Partidistriktsordförande

Kommunalråd i Västerås och ordförande för Partidistriktet i Västmanland.