Företrädare

Heléne Danielsson

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Valnämnd, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsordförande