Företrädare

Tony Ståhl

Uppdrag

  • Kommunstyrelse, vice ordf
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot