Företrädare

Jessica Edberg

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ersättare