Varmt välkommen att kontakta Kristdemokraterna!

Här hittar du kontaktuppgifter för pressjour, medlemsfrågor, parti- och riksdagskansliet etc.

Besöksadress: Munkbron 1, 111 28 Stockholm.
Postadress: Kristdemokraterna, Box 2373, 103 18 Stockholm.
Telefon: 08-723 25 00

Har du politiska frågor så rekommenderar vi i första hand e-post i andra hand telefon. Telefonöppettider för besvarande av politiska frågor är vardagar 9-11.
E-post: info@kristdemokraterna.se

Riksdagen
Kristdemokraterna
Besöksadress: Riksgatan 2
Postadress: Kristdemokraterna, Riksdagen, 100 12 Stockholm
Tel: 08-786 40 00

Frågor som berör regeringens arbete och KD:s ministrar hänvisar vi till regeringskansliets kontaktsida. Länk till annan webbplats.


Pressjour

Ej SMS
E-post: press@kristdemokraterna.se
Telefon: 070-20 600 20

Medlemsfrågor

För frågor angående medlemskap kontakta oss på medlem@kristdemokraterna.se

Parti – och riksdagskansli


Liza-Maria Norlin
Partisekreterare
E-post: liza-maria@kristdemokraterna.se

Kommunikationsavdelningen

Fredrik Noreback
Biträdande partisekreterare och kommunikationschef
E-post: fredrik.noreback@kristdemokraterna.se

Sara Borgström
Kampanj och eventansvarig
E-post: sara.borgstrom@kristdemokraterna.se

Esther Thorängen
Bitr kampanj och eventansvarig
E-post: esther.thorangen@kristdemokraterna.se

Angelika Lang
Utbildningssekreterare
E-post: angelika.lang@kristdemokraterna.se

Ronja Strid
Utbildningssekreterare
E-post: ronja.strid@kristdemokraterna.se

Mattias Grängzell
Kommun och regionpolitisk sekreterare
E-post: mattias.grangzell@kristdemokraterna.se

Pressenheten

Matilda Nyamai
Pressansvarig
E-post: press@kristdemokraterna.se

Seth Örbrink
Pressekreterare
E-post: press@kristdemokraterna.se

Linn Hägg
Pressassistent
E-post: press@kristdemokraterna.se

Politikavdelningen

Tove Fridman
Chef för politikavdelningen
E-post: tove.fridman@kristdemokraterna.se

Erik Bronner
Politisk sakkunnig - Civilutskottet, Trafikutskottet & brevsvar

Jan Fjellstedt
Politiskt sakkunnig – Näringsutskottet, Miljö- och jordbruksutskottet & SKR

Arvid Janson
Politisk sakkunnig - Utrikesutskottet, Försvarsutskottet & EU-Nämnden

Angelica Karlsson
Politiskt sakkunnig - Justitieutskottet, Konstitutionsutskottet & Arbetsmarknadsutskottet  

Kristina Zettersten
Politiskt sakkunnig - Socialutskottet, Utbildningsutskottet & Kulturutskottet

Mattias Eriksson
Politisk sakkunnig - Finansutskottet, Skatteutskottet & Socialförsäkringsutskottet

Alexandra Bengtsson (föräldraledig)
Politisk sakkunnig

Administration- och organisationsavdelningen

Robert Lisborg
Kanslichef
Telefon: 08-723 25 20
E-post: robert@kristdemokraterna.se

Anna Jernemalm
HR-specialist
E-post: hr@kristdemokraterna.se

Camilla Sehlin
Chefsekreterare
E-post: camilla.sehlin@kristdemokraterna.se

Amanda Nordbö
Gruppledningssekreterare
E-post: amanda.nordbo@kristdemokraterna.se

Tommy Bernevång-Forsberg
Senior rådgivare organisationsfrågor
E-post: riks@kristdemokraterna.se

Philip Sandwall
Vik. assistent

Håkan Stålbert
Konferens och teknikansvarig
E-post: riks@kristdemokraterna.se

Hanns Boris
Systemarkitekt
E-post: helpdesk@kristdemokraterna.se

Mathias Pettersson
Datatekniker och fastighetsskötare
E-post: helpdesk@kristdemokraterna.se

Christoffer Andersson
IT-tekniker
E-post: helpdesk@kristdemokraterna.se

Anton Axelsson
Controller

Jakob Hallman
Organisationsstödsansvarig
E-post: riks@kristdemokraterna.se

Anders Tholerud
Organisationstödjare
E-post: riks@kristdemokraterna.se

Pia Lidwall
Organisationstödjare
E-post: riks@kristdemokraterna.se

Evelina Nilsson
Organisationstödjare
E-post: riks@kristdemokraterna.se

Louise Drevinger
Organisationsstödjare
E-post: riks@kristdemokraterna.se

Markus Ekström
Vaktmästare

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2023