Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Kristdemokraterna!

Har du fått SMS från KD och undrar varför?

Läs mer här

Besöksadress: Munkbron 1, 111 28 Stockholm.
Postadress: Kristdemokraterna, Box 2373, 103 18 Stockholm.
Telefon: 08-723 25 00
Har du politiska frågor så rekommenderar vi i första hand e-post i andra hand telefon. Telefonöppettider för besvarande av politiska frågor är vardagar 9-11.
E-post: info@kristdemokraterna.se

Riksdagen
Kristdemokraterna
Besöksadress: Riksgatan 1
Postadress: Kristdemokraterna, Riksdagen, 100 12 Stockholm
Tel: 08-786 40 00
e-post: info@kristdemokraterna.se

Jag är medlem och har en fråga
E-post: medlem@kristdemokraterna.se

Jag vill skicka in en enkät
E-post: enkat@kristdemokraterna.se

Jag är väljare och jag har en fråga
E-post: info@kristdemokraterna.se

Jag har fråga som gäller media eller press
E-post: press@kristdemokraterna.se

Jag vill bjuda in till ett event eller en specifik person i partiet
E-post: inbjudningar@kristdemokraterna.se

Parti – och riksdagskansli

Peter Kullgren
Partisekreterare
E-post: peter.kullgren@kristdemokraterna.se

Diana Ayoub
Chefssekreterare
E-post: diana.ayoub@kristdemokraterna.se

Partiledarstaben

Tobias Karlström
Stabschef
E-post: tobias.karlstrom@kristdemokraterna.se

Simon Westberg
Talskrivare
Telefon: 070-977 96 46
E-post: simon.westberg@kristdemokraterna.se

Johan Ingerö
Politisk sakkunnig, policyansvarig
Telefon: 073-071 32 05
E-post: johan.ingero@kristdemokraterna.se

Thomas Nordvall
Politiskt sakkunnig
E-post: thomas.nordvall@kristdemokraterna.se

Kristina Zettersten
Stabssekreterare
E-post: kristina.zettersten@kristdemokraterna.se

Pressavdelningen

Sabina Bernhardsson
Presschef
E-post: sabina@kristdemokraterna.se

Joel Apelthun
Telefon: 072-726 57 95
E-post: joel.apelthun@kristdemokraterna.se

Andia Gemsjö
Pressekreterare
Telefon: 072-556 58 14
E-post: andia.gemsjo@kristdemokraterna.se

Henrik Pehrsson
Pressekreterare
Telefon: 070-382 01 46
E-post: henrik.pehrsson@kristdemokraterna.se

Ebba Gustavsson
Pressekreterare
Telefon: 072-208 41 39
E-post: ebba.gustavsson@kristdemokraterna.se

Politikavdelningen

Miriam Söderström
Chef för politikavdelningen
E-post: miriam.soderstrom@kristdemokraterna.se

Amanda Nordbö
Gruppledningssekreterare och brevsvar
E-post: amanda.nordbo@kristdemokraterna.se

Erik Bronner
Brevsvar
E-post: erik.bronner@kristdemokraterna.se

Petra Noreback
Chefsekonom, budgetansvarig
E-post: petra.noreback@kristdemokraterna.se

Tove Fridman
Politiskt sakkunnig – SoU och kommittéansvarig
E-post: tove.fridman@kristdemokraterna.se

Alexandra Bengtsson
Politiskt sakkunnig – UbU/KrU

Henrik Hall
Politiskt sakkunnig – JuU, KU och kommittéansvarig
E-post: henrik.hall@kristdemokraterna.se

David Sikström
Politiskt sakkunnig – SfU och EU-nämnden
E-post: david.sikstrom@kristdemokraterna.se

Jan Fjellstedt
Politiskt sakkunnig – KRP, NU och kommittéansvarig
E-post: jan.fjellstedt@kristdemokraterna.se

Carl Olehäll
Politiskt sakkunnig – UU/FöU
E-post: carl.olehall@kristdemokraterna.se

Angelica Karlsson
Politisk sakkunnig – CU och AU
Epost: angelica.karlsson@kristdemokraterna.se

Arvid Janson
Politisk sakkunnig - UbU, KrU
Epost: arvid.janson@kristdemokraterna.se

Natanael Kvidal
Politiskt sakkunnig – FiU och SkU
Epost: natanael.kvidal@kristdemokaterna.se

Informationsavdelningen

Fredrik Noreback
Informationschef och valledare
E-post: fredrik.noreback@kristdemokraterna.se

Sara Borgström
Projektledare
E-post: sara.borgstrom@kristdemokraterna.se

Frida Bramstedt
Kommunikatör
E-post: frida.bramstedt@kristdemokraterna.se

Erik Sjöstedt
Kampanjstrateg
E-post: erik@kristdemokraterna.se

Celicia Svärd
Digital kommunikatör
E-post: celicia.svard@kristdemokraterna.se

Administration- och organisationsavdelningen

Robert Lisborg
Biträdande partisekreterare och kanslichef
Telefon: 08-723 25 20
E-post: robert@kristdemokraterna.se

Tommy Bernevång-Forsberg
Organisationschef
Telefon: 08-723 25 06
E-post: tommy.bernevang@kristdemokraterna.se

Mattias Grängzell
Organisationssekreterare
Telefon: 072-070 41 62
E-post: mattias.grangzell@kristdemokraterna.se

Anna Jernemalm
HR-specialist
E-post: anna.jernemalm@kristdemokraterna.se

Hanns Boris
IT-tekniker
Telefon: 08-723 25 25
E-post: hanns.boris@kristdemokraterna.se

Mathias Pettersson
Support- och nätverkstekniker
08-723 25 24
E-post: mathias.pettersson@kristdemokraterna.se

Elin Wetzig
Assistent
E-post: elin.wetzig@kristdemokraterna.se

Markus Ekström
Vaktmästare

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 september 2022