EU-valmanifest 2024

Kristdemokraternas kampanj handlar om två ord, som ni kommer att höra oss upprepa gång på gång i valrörelsen: Gränser och Frihet. EU har under lång tid försökt ta sig an områden som många gånger är bättre för medlemsländerna att bestämma över själva. När makt flyttas till Bryssel sätter vi unionens legitimitet på spel. Ska vi långsiktigt upprätthålla vår frihet och Europas fred behöver vi sätta gränser för vad EU ska göra. Vi behöver en tydlig gräns för när beslut ska tas under den svenska flaggan. Och när det blir bäst att beslutet fattas under EU-fanan. Det är gränser som värnar vår frihet och Europas fred. Det här kallar vi för att rösta blågult. Vårt valmanifest består av 46 förslag som ämnar att göra EU och Sverige starkare och friare.

Ett tryggt Europa i en orolig värld

 • Inför ett gemensamt kvotflyktingsystem
 • Öka försvarsmobiliteten
 • Inrätta ett cyberförsvar
 • Utveckla systemet för människorättsliga sanktioner

Fossilfri omställning tillsammans med tillväxt och social sammanhållning

 • Inkludera kandidatländer i utsläppshandeln
 • Ambitiösa och realistiska klimatmål
 • Inför en gemensam reaktorsprövning

Livskraftigt jord och skogsbruk

 • Skydda svensk skog från EU
 • Bort med EU reglering av varg och skarv
 • Bort med EU reglering för markanvändning
 • Stärk djurskyddet

Ett verkligt socialt EU respekterar olikheter

 • Bort med EU:s sociala pelare och bidragspolitik
 • Sätt gränser för nätjättarna och Tiktok
 • Motverka spridning av antisemitism och desinformation
 • Skydda den svenska EPA-traktorn

Ett blomstrande Eu med frihandel och tillväxt

 • Minska regelbördan - 1 regel in, 2 regler ut.
 • Nya frihandelsavtal med likasinnade
 • EU swish och digital ID handling

Ladda ner valmanifestet här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024