EU-val 2024

Kristdemokraternas kampanj handlar om två ord, som ni kommer att höra oss upprepa gång på gång i valrörelsen: Gränser och Frihet.

Här hittar du mer information om EU-valet.