Försvarsinriktning 2024

HöjGarden

Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson har presenterat partiets nya inriktning för försvarspolitiken. Bland annat föreslås konkreta förstärkningar inom både armén, marinen och flygvapnet. För att finansiera det föreslås att försvarsanslaget överstiger de tidigare fastslagna två procent av BNP.

- Det råder bred politisk enighet om att försvaret måste rustas upp. Från KD:s håll ser vi dock ett behov av att rusta upp ännu mer, och snabbare, än vad som hittills beslutats om. Vi ligger inom Rysslands uttalade intressesfär och måste ta höjd för att Putin menar allvar med sin retorik, säger Mikael Oscarsson (KD).

Den politiska inriktningen innehåller bland annat förslag om att de planerade tre markstridsbrigaderna utökas till fyra, att antalet ytstridsflottiljer i marinen utökas från två till tre och att undervattensförmågan utvecklas. Försvarsbeslutet från 2020 ska också genomföras fullt ut, utan dröjsmål.

Läs rapporten i sin helhet här. Pdf, 1.3 MB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 januari 2024