KD:s lösningar för elkrisen

Kristdemokraterna föreslår extraordinära åtgärder för att hantera de skenande elpriserna.

Sverige står inför en nationell kris till följd av de skenande elpriserna. Människor är påtagligt oroliga för om de kommer kunna betala sina elräkningar i vinter. Och de som arbetar inom industrin är oroliga för sina jobb. Med de elpriser som förväntas är risken stor för strypt produktion och varsel.

En barnfamilj med vanlig villa i sydligaste Sverige kan få förvänta sig elräkningar på 100-200 000 kr/år om de vill binda elavtalet på 1 år. Samtidigt ser elbolagen ut att göra över 1 miljard kr i vinst – varje dag i vinter, och staten tar in stora belopp i form av moms och skatt.

I detta extraordinära läge behöver vi genomföra extraordinära åtgärder. El är inte vilken vara som helst och de prisnivåer vi förväntas nå under vinterhalvåret kan inte förväntas bäras ensamt av hushållen. Dessutom är det inte rimligt att alla hushåll kan eller hinner energieffektivisera bostaden.

Kristdemokraterna anser att familjer och andra hushåll ska kunna känna sig trygga med att de inte ska tvingas flytta, ta lån eller bo kallt i vinter p.g.a. elräkningen.

Kristdemokraterna föreslår nu:

1. Inför ”90 över 70”

Förslaget innebär att staten står för 90 procent av kostnaden över 70 öre per kwh i spotpris.
För ett vanligt villahushåll innebär det ca 9000 kr i månaden i sänkt elkostnad. Elräkningen kommer därmed kosta omkring 4 000–5 000 kr. Förslaget ska gälla främst under de fyra värsta vintermånaderna. Företagen får del av stödet, men de exakta nivåerna behöver utredas.

Kostnaden bedöms till 37 miljarder kr per månad. Finansieringen sker genom flaskhalsintäkter, tillfällig extraskatt på elproducerande bolag och genom ökade intäkter för staten (se nedan).

2. Skydd mot utländska elpriser

Hushåll i Sydsverige betalar idag europeiska priser till följd av att regeringen lagt ner kärnkraftverk och att den prissättningsmodell som används i Europa innebär att det dyraste kraftslaget sätter priset för hela elmarknaden. Eftersom Sydsverige behöver importera el flödar det nu in dyr el. Tanken är att priserna ska visa var det är lönsamt att bygga ny produktion. Problemet är att det kommer ta lång tid innan tillräcklig kapacitet är på plats i Sydsverige. Under tiden kommer de höga priserna bestå, så länge problemen i Europa är stora.

Kristdemokraterna anser därför att elprismodellen bör ses över och att förslag som dämpar priserna i södra Sverige ska tas fram.

3. Stoppa utbyggnad av elkablar

Utbyggnationerna av kablar till Europa bör stoppas. Idag kommer varje utökad överföringskapacitet till Europa innebära att sydsvenska hushåll får stå notan genom högre elpriser. Projektet Hansa Powerbridge bör stoppas och inte genomföras så länge Sverige inte har tillräcklig egen produktion. När elledningarna till utlandet blir fulla frikopplas södra Sverige från kontinenten och vi får ett inhemskt – lägre - elpris.

Kostnad/finansiering

4 mån

Kostnader staten

148,5

Finansiering

149

varav flaskhalsintäkter

60

Extraskatt elbolag

40

Moms

49

Kristdemokraterna vill införa ett högkostnadsskydd för hushåll och företag. Ingen ska behöva gå från hus och hem på grund av elräkningen. Skyddet ska gälla från och med den 1 november.

Dock kommer det bara gå att bestämma vad varje hushåll ska få i ersättning i efterhand, när pris och förbrukning är känt. Det är därför inte realistiskt att elkunderna får pengar på kontot före jul. Förra vintern kom de första inbetalningarna till elkunder ut i mars.

Samtidigt ser vi en allt större oro hos hushåll som inte har någon buffert för mångdubblade elräkningar och som inte kommer kunna ligga ute med pengar under flera månader. Vi ser de som är oroliga för att inte kunna köpa julklappar till sina barn. Och redan nu rapporterar Kronofogden att de märkt av ett ökat inflöde av elskulder med nästan 20 procent de senaste sex månaderna. Dessutom finns oro att i de fall hushåll trots allt lyckas betala sin elräkning, så sker det på bekostnad av att någon annan räkning blir obetald.

Det är inte rimligt att hushåll ska behöva ligga ute med tiotusentals kronor för den dyra elen, eller riskera att komma på obestånd hos Kronofogden. Vi behöver dämpa människors oro över att behöva gå från hus och hem. De behöver nu ges möjlighet att skjuta upp sina elräkningar.

Kristdemokraternas förslag

  • Låt elkunder skjuta upp elräkningen till dess att högkostnadsskyddet betalats ut. Möjligheten till anstånd eller delbetalning ska erbjudas alla de hushåll som efterfrågar detta. Elbolagen får i sin tur anstånd med skatteinbetalningar så att betalningstiden kan förlängas på vinterns elräkningar. För elkonsumtion fr o m 1 november bör hushållen få 3-6 månader på sig att betala.
  • Ge företag som drabbas hårt av elkrisen möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar, liknande de regler som fanns under pandemin.

Under Coronapandemin infördes en möjlighet för företag att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms i upp till ett år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Anstånd kunde medges för nio perioder för månadsredovisning, tre för de som redovisar per kvartal och två perioder för de som redovisar moms på årsbasis. Liknande regler borde nu kunna aktiveras för elbolagen under förutsättning att tidsfristen på hushållens elräkningar förlängs. På så sätt hinner hushållen få högkostnadsskyddet utbetalt innan de krävs på pengar från elbolagen. Om skatteanstånd inte är tillräckligt för att förhindra likviditetsproblem hos elbolagen bör staten även erbjuda kreditgarantier till dessa företag. Även företag som drabbas hårt av elkrisen bör kunna få anstånd med skatteinbetalningar, så att de hinner få högkostnadsskyddet utbetalt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022