Angående SMS-utskick

Till dig som undrar varför du fått SMS av Kristdemokraterna.

Varför får jag SMS av KD?

Under valrörelsen gör alla partier utskick av olika slag för att väljarna ska veta vad det finns för alternativ att rösta på. Inför detta val använder sig KD både av digitala annonser, hushållsutskick och SMS mm.

Hur har KD fått tag på mitt nummer?

KD har samarbete med ett företag som tillhandahåller adresser och telefonnummer via olika aktörer som t ex operatörer och Skatteverket. Dessa kontaktuppgifter får användas under vissa villkor enligt GDPR och utskick av samhällsinformation är ett sådant exempel.
Vi har tagit del av mobilnummer och vilka postnummer de kommer ifrån men inga personuppgiftskopplingar utöver detta. Personuppgifterna lagras ingenstans hos Kristdemokraterna. Vi är personuppgiftsansvariga men har avtal med personuppgiftsbiträdet (Valitive) som hanterar leverans av nummer till systemleverantör av SMS. Där finns mobilnumren i en egen databas som finns kvar under projektets lopp. Projektet varar till valdagen och därefter raderas databasen och loggar töms i enlighet med systemleverantörens GDPR-rutiner.

Hur kan jag få SMS trots att jag brukar säga nej till reklam?

NIX-Registret är en tjänst som gör det möjligt för privatpersoner att på ett enkelt sätt informera försäljare och marknadsförare om att de inte önskar telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte.
Information från partier är dock inte reklam utan samhällsinformation. Sådan är tillåten att skicka även till personer som avböjt reklam i olika sammanhang.

Jag vill inte ha fler SMS – hur stoppar jag?

Som medborgare är det inte möjligt att avsäga sig samhällsinformation. En gång vart fjärde år har vi som väljare vår demokratiska rättighet att besluta vem som ska styra landet. Samhällsinformation är tänkt att vara en hjälp till att fatta det beslutet. Jämför med t ex postutskick man får från partier inför valet.
Kristdemokraterna kommer använda sig av SMS i viss utsträckning detta val, men vi räknar generellt inte med att SMS:a upprepade gånger och lagrar inte telefonnumren framåt.

Även om man inte kan avsäga sig samhällsinformation så har du rätt att få reda på var vi har fått tag på ditt nummer. Vi har samarbetat med ett företag som heter Valitive som hämtar mobilnummer från operatörer och Skatteverket. Vill du läsa mer om regelverket kring detta kan du gå till valitive.com. Där finns även möjlighet att spärra dina personuppgifter från utskick som har Valitive som källa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 september 2022