Förslag för fler bostäder i tillväxtkommuner

Bostäder

Bostadsförsörjningen är avgörande för att de företagsetableringar och expansioner som sker i Sverige ska lyckas. Detta förutsätter statliga åtgärder.

Idag presenterade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) och Hans Eklind (KD), ekonomiskpolitisk talesperson, flera åtgärder som Kristdemokraterna kommer prioritera i budgetförhandlingarna, för ökat byggande.

Läs mer om förslaget här Pdf, 3 MB..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2024