Framtidens EU behöver Gränser och Frihet

I EU behöver vi vara tydliga med vilka friheter vi strävar efter och vilka gränser vi vill stärka. Idag presenterade partiledare Ebba Busch och Kristdemokraternas toppkandidat till EU-valet Alice Teodorescu Måwe partiets EU-valkampanj som utgår från två ledord: Gränser och Frihet.

Europa står inför flera stora utmaningar - irreguljära migrationsströmmar, hotet från Ryssland, beroendet av Kina och klimatförändringar.

Vi behöver vara tydliga med vad vi vill att EU ska vara, vilka friheter vi strävar efter och vilka gränser som krävs. EU behöver gå tillbaka till sitt kärnuppdrag, att garantera fred, frihet och frihandel. Dessvärre har vi sett en utveckling i motsatt riktning. Allt fler frågor detaljregleras i Bryssel idag.

Kristdemokraterna går till val på att stärka EU-samarbetet inom en rad områden.

Säkerheten och oberoendet
måste stärkas. Europa står inför det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Försvarsindustrin behöver förstärkas, Frontex behöver utökas för att säkra våra gränser och beroendet av Kina måste minska.

Skog och mark ska inte detaljregleras av EU. Det är dags att se jord- och skogsbrukets potential. Jordbrukarna och skogsbrukarna är en del av lösningen på både klimatutmaningen och livsmedelsförsörjningen.

EU behöver en realistisk klimatpolitik.
För att klara 2040-målen behövs folklig förankring. En viktig del i att nå klimatmålen är att påskynda elektrifieringen och snabba på investeringarna i ny kärnkraft.

Den ekonomiska och personliga friheten i unionen måste prioriteras. Den inre marknaden behöver fortsätta utvecklas. Innovation kräver dock uppdaterad lagstiftning, speciellt när det kommer till digitaliseringen och utvecklingen av AI.

Det finns saker som EU inte ska lägga sig i. Kristdemokraterna kräver att EU inte blandar sig i medlemsstaternas sociala politik, såsom vård, socialförsäkring och arbetsmarknad. Vi kommer att jobba för att arbetstidsdirektivet revideras och makten över arbetstider och schemaläggning fortsatt är en fråga för parterna i Sverige.

Kristdemokraterna presenterar idag också ett förslag om en Migrationspakt 2.0 som skulle leda till ett förutsägbart kvotflyktingsystem, där man söker asyl redan innan man kommer till Europa. Ett system som inte ger fördelar för den som har pengar att köpa sig en plats hos en flyktingsmugglare, utan fokuserar på de som har störst skyddsbehov. Den fria rörligheten inom unionen kräver starkare yttre gränser. EU har nyligen beslutat om migrationspakten, vilket vi välkomnar, men på lång sikt räcker det inte.

9 juni går Sverige till val för att forma EU:s framtid. Vi kommer att sträva efter det EU som vi tror kommer att funka bäst för Sverige och Europa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 april 2024