Alice Teodorescu Måwe föreslås som nytt toppnamn på KD:s EU-vallista

Alice Teodorescu Måwe har idag presenterats som nomineringskommitténs förslag till nytt toppnamn på Kristdemokraternas EU-vallista.

Alice Teodorescu Måwe är utbildad jurist och har som politisk redaktör, opinionsbildare och samhällsdebattör gjort sig känd som en av svensk borgerlighets mest framträdande röster.

- Alice Teodorescu Måwe är en modig och välgenomtänkt person och debattör. Hon har i sin nuvarande yrkesroll verkligen varit med och flyttat den politiska debatten i Sverige i flera avgörande frågor. Vår förväntan är att hon ska fortsätta göra precis just detta, men med EU som bas för det arbetet, säger Ebba Busch (KD).

- Det är med stor ödmjukhet som jag har valt att tacka ja till att föreslås som Kristdemokraterna toppkandidat i EU-valet. Jag har i ett och ett halvt decennium arbetat med politik, men först nu tar jag klivet till att vara politiker. Det är dags att gå från att kommentera till att agera, säger Alice Teodorescu Måwe (KD).

På en pressträff med Ebba Busch och nomineringskommitténs ordförande Ingemar Kihlström utvecklade hon varför hon känner sig hemma i partiet.

-Jag delar den samhällsanalys partiet gjort i de stora politiska sakfrågorna. Som samhället har utvecklats kan det inte bara förklaras i rent ekonomiska termer, utan även värderingars roll i samhällsbygget måste förstås. Det gör Kristdemokraterna på ett sätt som gör att jag känner mig hemma ideologiskt, säger Teodorescu Måwe (KD).

Partifullmäktige kommer att sammanträda 16 februari, där beslutet om EU-listan kommer att tas.

- EU som fredsprojekt är viktigare än någonsin. Samtidigt finns de existentiella frågor om vad unionen ska och inte ska vara för någonting. Migrationen, klimatutmaningen och säkerhetshotet är tre exempel på att EU-politiken befinner sig i ett väldigt formativt läge, säger Alice Teodorescu Måwe (KD).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024