En stöttande budget i en tuff tid

Kristdemokraterna går tillsammans med samarbetspartierna fram med en budget för att hela Sverige ska fungera. Det är alltid viktigt med prioriteringar och det är särskilt nödvändigt att ha rätt fokus när det ekonomiska läget är utmanande. Vårt land har inte haft en så hög inflation på 30 år. Därför gör vi flera konkreta insatser för att livet ska bli lättare att leva. För både familjer och företag.

För alla som arbetar blir det sänkt skatt. Sveriges seniorer får också en skattesänkning och 57:orna kompenseras för den skatteorättvisa de drabbades av. För barnfamiljer med svag ekonomi förlängs det förhöjda bostadsbidraget.

För att dämpa de höga kostnader som är kopplade till bilkörningen sänker vi skatten på bensin och diesel. Och detta gynnar även människor som inte har bil. Sänkta kostnader för priserna på transporter av livsmedel påverkar alla. Genom att även och sänka skatten på jordbruksdiesel får svenska jordbrukare lägre produktionskostnader. Här påverkas hela livsmedelskedjan – från jord till bord. Det blir billigare att vara svensk.

Det hänsynslösa våldet bemöts med förstärkta resurser till polisen. Kriminalvården byggs ut och det blir en översyn av straffrätten. Fokus flyttas från förövaren till den människa som är brottsoffret. Samtidigt stärks det förebyggande arbetet för att hindra barn och unga från att bli nerdragna i kriminalitetens mörker. Med ett stärkt föräldrastöd ges familjer stöd och hjälp.

Vården och omsorgen förstärks genom ett ökat bidrag till Sveriges kommuner. Du ska kunna lita på välfärden fungerar. Därför stärker vi cancervården, kvinnosjukvården och arbetet med att främja psykisk hälsa. Äldre människor med dålig munhälsa blir en prioriterad grupp för tandvården.

Detsamma gäller arbetet mot psykisk ohälsa. På 20 år har andelen svenskar som beskriver sitt liv som meningslöst fyrdubblats. Hälften av alla som är sjukskrivna i Sverige är det på grund av psykiska sjukdomar och syndrom. Regeringen både förstärker och förlänger satsningarna i budgeten och lägger drygt två miljarder kronor för insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention nästa år.

Det behövs fler bostäder i Sverige. Nu görs lättare att bygga nytt och att bygga om. Vi höjer rotavdraget och förenklar reglerna på bostadsmarknaden för att få mer byggbar mark för småhus. Samtidigt blir det enklare att omvandla lokaler till bostäder.

Fler företag behövs och måste kunna växa utan hinder. Nu kommer ett förenklingsråd för att minska regelbördan och de administrativa kostnaderna för företagare. Det ska bli lättare att komma in på arbetsmarknaden för nyanlända genom fler utbildningsplatser och en effektivare arbetsmarknadspolitik. Med stärkt undervisningen i svenska för invandrare ges fler förutsättningar att få ett första jobb i Sverige. Och det ska alltid löna sig att arbeta.

Men utan en trygg och stabil elförsörjning fungerar inget av det här. Just därför gör vi det möjligt med fler kärnkraftsreaktorer. Ditt postnummer ska inte avgöra din tillgång till el. Med mer fossilfri el till konkurrenskraftiga priser stärks den svenska konkurrenskraften. Samtidigt klarar vi den nödvändiga omställningen i industrin och kan påskynda elektrifieringen av transportsektorn och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Det är dessa omställningar som minskar utsläppen.

Det här är några satsningar som finns i den budget som Kristdemokraterna tillsammans med samarbetspartierna tagit fram. Det är en budget som bekämpar inflationen, stöttar hushållen och välfärden samtidigt som vi återupprättar arbetslinjen och genomför reformer för att få en högre tillväxt.

Hans Eklind,
Ekonomiskpolitisktalesperson för KD

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 september 2023