En kommitté tillsätts för en ny era av samhällsbyggande

Kristdemokraterna tillsätter en samhällsbyggarkommitté för att rusta Sverige inför framtidens möjligheter med nya jobb och en starkare välfärd. Kommittén ska arbeta för att möta de utmaningar som finns inom fem fokusområden och kommer att ledas av partiets ekonomiskpolitiska talesperson och vice gruppledare Hans Eklind.

Lågkonjunkturen, den höga inflationen och det skärpta säkerhetsläget ställer nya krav på Sverige. Samtidigt är behoven stora inom en rad samhällsområden, efter åtta års avsaknad av politisk handlingskraft.

- Vi behöver rusta Sverige för att ta tillvara de möjligheter som den gröna omställningen ger i form av arbetstillfällen och i förlängningen en starkare välfärd. Sverige har gått igenom stora nybyggareror tidigare och nu är det dags att vi tar Sverige in i en ny. För att klara det behöver politiken visa vägen och stärka Sverige med rätt kompetenser och tunga investeringar i infrastruktur, bostäder och energiförsörjning, säger partiordförande Ebba Busch.

Samhällsbyggarkommittén ska arbeta utifrån fokusområdena bostäder, infrastruktur, kompetensförsörjning, välfärd och energi. Den ska under våren 2025 komma med förslag på hur exempelvis regelförenklingar, nya finansieringsformer och ny lagstiftning kan öka tempot i samhällsbyggandet och röja bort hinder.

- Det är en ära att få leda arbetet med sikte på att ta Sverige in i en ny era av samhällsbyggande. Som ordförande kommer jag både att inkludera i personer i partiet och representanter från akademin och relevanta branscher för att hitta nya sätt att ta oss an de stora samhällsutmaningar som finns, säger Hans Eklind, som kommer att leda kommittén.

Partistyrelsen kommer att presentera arbetsgruppen i sin helhet i augusti 2023 och kommittén ska presentera sitt arbete senast under våren 2025, med möjlighet till delrapportering under arbetets gång.

Läs direktiven för kommittén via denna länk Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2023