Första steget mot århundradets vårdreform – för en jämlik vård i hela landet

Regeringens ger en parlamentarisk kommitté i uppdrag att utreda och lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem.

Ebba Busch och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) presenterade på torsdagen ett första steg mot ett möjligt statligt huvudmannaskap för vården. Detta är ett första steg mot århundradets vårdreform, för en mer effektiv och jämlik vård i hela landet.

Sverige har fler läkare per capita och lägger mer pengar på sjukvården än EU-genomsnittet. Samtidigt har sjukvården länge brottats med bland annat bristande tillgänglighet, personalbrist och för få vårdplatser.

Redan 2013 väckte socialminister och Kristdemokraternas dåvarande partiledare Göran Hägglund frågan om att flytta ansvaret för sjukvården från regionerna till staten. För att minska byråkratin, korta vårdköerna och skapa en mer jämlik sjukvård i hela landet sågs ett behov av att reformera det svenska sjukvårdssystemet från 1862. Detta aktualiserades ytterligare under de åtta år av socialdemokratiskt styre, där vårdköerna växte sig allt större.

Regeringens besked innebär att en parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda frågan och lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem. En tidsplan och genomförandeplan för en stegvis förflyttning av huvudmannaskapet ska redovisas senast 2 juni 2025.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 juni 2023