Var med och forma vår nya familjepolitik!

Kristdemokraterna har påbörjat utformningen av en ny och modern familjepolitik. Det nya familjepolitiska programmet ska presenteras på partiets riksting i november, men redan nu kan du vara med och påverka!

Kristdemokraternas partistyrelse tog nyligen beslutet att revidera partiets sju år gamla familjepolitiska program och arbetet är nu i gång med att utforma en politik för att ytterligare stärka och stödja Sveriges familjer. 
- Familjen är samhällets viktigaste och mest betydelsefulla gemenskap, och beroende på var i landet man bor kan förutsättningarna och behoven variera. Med hänsyn till det ska vi utforma en modern familjepolitik med barnet i fokus och där föräldrars valfrihet värnas, exempelvis i frågan om föräldraförsäkring, säger Bengt Germundsson, andre vice partiordförande, som leder arbetet.  

Inför arbetet har alla partidistrikt och partiavdelningar fått möjlighet att komma med inspel till det nya programmet. 
- Vi involverar hela den kristdemokratiska rörelsen i utformningen av den nya familjepolitiken. Det är viktigt för att få med så många perspektiv som möjligt och för att få ta del av nya infallsvinklar så vi inte fastnar i gamla hjulspår, säger Bengt Germundsson. 

Har du förslag på familjevänliga reformer?
Skriv till familj@kristdemokraterna.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2023