Ansvarsfull vårbudget med stöd till ekonomiskt utsatta

Satsningar på att bekämpa den höga inflationen, tackla lågkonjunkturen och främja svensk tillväxt är fokus när de fyra samarbetspartierna presenterar årets vårproposition och vårändringsbudget. Samtidigt görs satsningar för att stötta de som är ekonomiskt mest utsatta.
- Vi tar ansvar i en tuff ekonomisk tid och prioriterar att stötta de barnfamiljer, äldre och andra som har det allra svårast ekonomiskt, säger Hans Eklind (KD), ekonomiskpolitisk talesperson.

Det ekonomiska läget med en inflation på 10,6 procent i mars och stigande räntor, pressar både hushåll och företag. Dessutom går Sverige in i en lågkonjunktur som förväntas hålla i sig i minst två år. Mot bakgrund av det går de fyra samarbetspartierna fram med en vårproposition och vårändringsbudget för att dämpa inflationen och stärka Sverige framåt, och samtidigt stötta människor och familjer som har det svårast att få vardagen att gå ihop.

- Det finns inga genvägar för att pressa ned inflationen utan vi måste vara återhållsamma och samtidigt mycket noggranna i våra prioriteringar. Med en höjning och förlängning av tilläggsbidraget i bostadsbidraget och mer pengar till delar inom civilsamhället som arbetar med socialt utsatta människor, så stöttar vi de som har det absolut tuffast ekonomiskt, säger Hans Eklind (KD), ekonomiskpolitisk talesperson.

Den ekonomiska politiken fokuserar i och med vårpropositionen och vårändringsbudgeten på att dämpa inflationen och den lågkonjunktur som Sverige är på väg in i, samt på att få i gång svensk tillväxt. Vårändringsbudgeten innehåller också trygghetssatsningar i form av förebyggande insatser mot att unga dras in i kriminalitet och förstärkningar av Kriminalvården, Säkerhetspolisen samt av försvaret. Även en satsning på att utöka antalet familjehem görs för att möjliggöra så att fler barn och ungdomar i behov, erbjuds en trygg miljö med rätt stöd och hjälp.

- Vi upprättar arbetslinjen med flera åtgärder för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Framöver vill vi gå fram med breda skattesänkningar, men inflationen måste tryckas tillbaka innan det blir möjligt, säger Hans Eklind (KD), ekonomiskpolitisk talesperson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2023