Antalet dubbeldagar utökas - för en mer modern föräldraförsäkring

Ebba Busch

Antalet dagar där föräldrar samtidigt kan ta ut föräldrapenning, utökas från 30 till 60 dagar. Dessutom kommer tiden då föräldrar kan nyttja dubbeldagarna förlängas, från barnets första 12 månader till 15.

Förslaget innebär att barn kan få mer tid med båda sina föräldrar samtidigt som familjerna får större valfrihet. I samband med KD-dagarna i Örebro presenterades samarbetarpartiernas förslag om att antalet så kallade dubbeldagar förlängs från 30 till 60, dagar då båda föräldrarna samtidigt kan vara föräldralediga.
- Ett barns trygghet och möjligheter till ett gott liv grundläggs i familjen. Genom dubbeldagarna görs föräldraförsäkringen mer flexibel och föräldrar får lättare att få ihop livspusslet, samtidigt som de under ännu längre tid kommer att kunna vara tillsammans med sina barn, säger Ebba Busch (KD).

Utöver dubbleringen i antalet dagar innebär samarbetspartiernas förslag också att den möjliga tiden för när dubbeldagar kan tas ut, förlängs. Idag kan de nyttjas fram till att barnet är ett år gammalt, men förlängs nu till en ålder av 15 månader. Att föräldrar har möjligheten att samtidigt kunna vara hemma med sina barn har visat på flera fördelar, inte minst ökade hälsoeffekter för mammor och en större jämställdhet senare i föräldraskapet.
- Dubbeldagarna har visat sig ha flera positiva effekter, både vad gäller ökad valfrihet för föräldrar och att det tidigt lägger grunden för gemensamt ansvar för omsorgen under barnets uppväxt. Det har också visat sig ha positiva effekter på mammors hälsa, säger Ebba Busch (KD).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 april 2023