Med anledning av att Johan Ingerö har lämnat sitt uppdrag

Uttalande med anledning av att Johan Ingerö lämnat uppdraget som partisekreterare för Kristdemokraterna.

Som meddelat igår har Johan Ingerö lämnat uppdraget som partisekreterare för Kristdemokraterna. Johans väldokumenterade externa kommunikativa förmåga har tjänat partiet väl i en omvälvande övergångstid från opposition till regeringsställning.

Att vara partisekreterare är ett viktigt förtroendeuppdrag där olika förmågor behövs i olika tider. Som partiledare är det min bedömning att för den tid som kommer så behövs primärt fokus på att bygga organisationen stark, och en person som långsiktigt förbereder partiet inför kommande val. Det är en viktig bakgrund för den förändring vi nu genomför.

Därtill har Johan Ingerö i sociala medier själv berättat att en polisanmälan har gjorts mot honom. Detta är därmed ett personalärende som kan bli föremål för en juridisk process. Det hanteras med den varsamhet som det kräver. Oaktat anledningen till att Johan lämnar sin tjänst, reser anmälan frågetecken kring Johans möjligheter att fullfölja sitt förtroendeuppdrag.   

Partiet har haft kännedom om uppgifterna sedan 29 januari och har sedan dess hanterat detta enligt uppsatta rutiner. Utifrån det har samtal förts och en varsam process inletts med respekt för berörd persons önskade hantering.
Personen i fråga informerade oss om att personen beslutat att göra en polisanmälan den 4 mars. Inblandade personer har erbjudits samtalsstöd och juridisk rådgivning.  

Detta är nu ett ärende för Polismyndigheten. Av respekt för de personer det berör lämnas inga ytterligare kommentarer.  

Ny partisekreterare kommer presenteras i närtid. Under tiden är biträdande partisekreterare Fredrik Noreback ställföreträdande. 

Ebba Busch, partiledare
Stockholm, 15 mars 2023

Uppdatering: Sedan texten skrevs har Polismyndigheten beslutat att inte gå vidare med en förundersökning mot Johan Ingerö.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 mars 2023