Våldsutsatta kvinnor ska kunna lita på rättsstaten

Camilla Rinaldo Miller

Camilla Rinaldo Miller

Var tredje vecka dödas i snitt en kvinna i Sverige av en man som hon haft en relation med. Man ska aldrig kunna gå ostraffad när man misshandlat, hotat, våldtagit eller mördat en kvinna.
- Kvinnors trygghet och liv måste vara mer värt. Som kvinna ska du kunna lita på rättsstaten, säger Camilla Rinaldo Miller (KD), familje- och jämställdhetspolitisk talesperson.

Sverige är ett av de länder inom EU där störst andel våldsutsatta kvinnor bor tillsammans med förövaren. Varje dag söker tusentals kvinnor och barn skydd på landets kvinnojourer. Antalet anmälda våldtäkter och hedersbrott har på senare tid ökat. Det behövs kraftfulla åtgärder för att få stopp på våldet.

Kristdemokraterna har under lång tid drivit på för att straffen ska bli hårdare för de som misshandlar eller mördar kvinnor.
- Det är bra att regeringen nu höjer straffen för vålds- och sexualbrott och fler av dessa brott måste också klaras upp. Det behövs fler poliser och ökade resurser, säger Camilla Rinaldo Miller (KD), familje- och jämställdhetspolitisk talesperson.
Kristdemokraterna vill också se specialutbildningar i att hantera sexualbrott och våld mot kvinnor, så att det finns rätt kompetens bland poliser och åklagare.

En annan åtgärd är att bygga ut fängelseplatserna och höja kapaciteten. Bara i år kommer regeringen att bygga ut antalet fängelseplatser med 220 nya platser. Regeringen jobbar också intensivt med att skärpa straffen för förövarna.
- Att motverka och bekämpa våldet mot kvinnor är en kamp som måste fortsätta varje dag, idag på internationella kvinnodagen är ett bra tillfälle att uppmärksamma problematiken, säger Camilla Rinaldo Miller (KD), familje- och jämställdhetspolitisk talesperson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2023