Utbetalningen av elstödet påbörjad

Ebba Busch

Nu har de första elstödspengarna betalats ut. Regeringen har agerat från dag ett för att stödet skulle nå fram så snabbt det bara är möjligt, långt tidigare och i betydligt större omfattning än den tidigare regeringens stöd.

Efter en vinter med höga elkostnader, så påbörjas nu utbetalningen av det efterlängtade elstödet till hushåll i elområde 3 och 4.
- Hushållen har drabbats hårt av energikrisen och regeringen har vidtagit en rad åtgärder, både på kort och på lång sikt. Det handlar om att kraftsamla, spara och stötta. Från och med den 23 februari ska de första hushållen ha pengar på sina konton, säger Ebba Busch (KD), närings- och energiminister.

Den nya regeringen har inlett återuppbyggnaden av ett robust energisystem. Arbetet är krävande och det kommer ta tid. Men det måste göras. Kristdemokraterna ser i regeringsställning till att arbetet blir gjort. Det är viktigt att säkra tillgången på el nu och inför kommande vintrar. Alla goda krafter kommer behövas – sol, vind, vatten, kraftvärme och kärnkraft. Arbetet bedrivs på bred front genom beslut om ökad försörjningstrygghet och kortare tillståndsprocesser för olika kraftslag. Förbudet mot att anlägga kärnkraftverk på nya platser slopas. Med en ny regering på plats så går utvecklingen nu i rätt riktning för att på sikt säkra leveranssäker och billig el till alla Sveriges hushåll.

Om du vill veta mer om elstödet och hur Sverige hamnade i en situation med höga elpriser, läs mer här Länk till annan webbplats..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2023