Ebbas anförande i EU-politiska partiledardebatten

Ebbas två anföranden i samband med den EU-politiska partiledardebatten i riksdagen den 16 november 2022.

Huvudanförande, EU-politisk partiledardebatt 16 november 2022

X Talman,

Vi lever i en orolig tid.

• Putins krig mot Ukraina och energikrig mot Europa.
• Skenande räntor och inflation.
• En klimatkris som blir alltmer akut.
Listan kan göras lång över hot som kräver snabb handling.

Den 1 januari tar Sverige över ordförandeklubban i Europeiska unionens råd. Vi gör det med höga ambitioner:

Stärka EU:s roll som utrikespolitisk aktör och skapa trygghet i vår del av världen.

Snabba på den gröna omställningen och skapa goda förutsättningar för företag att anställa och växa.

Slå vakt om europeisk industri och en skogspolitik som premierar hållbarhet OCH produktion.

Stoppa den organiserade brottsligheten och slå vakt om EU:s grundläggande värderingar.

Oroliga tider kräver ett tydligt ledarskap. Den här regeringen tar ansvar. Den här regeringen bygger för framtiden.

Eller som en av EU:s grundare, den italienske premiärministern Alcide De Gasperi, uttryckte det:

”En politiker ser mot nästa val. En statsman ser mot nästa generation.”

X Talman,

Gasperi var inte bara en statsman. Han var också kristdemokrat. Tillsammans med två andra kristdemokrater, Konrad Adenauer och Robert Schuman, var han med om att lägga grunden för dagens EU. EU är från början en kristdemokratisk skapelse.

Det Europa som låg i ruiner efter andra världskrigets slut fick en nystart. Arbetet leddes av statsmän som kände sin historia och trodde på sin framtid, som betonade människovärdet i kontrast till nazism, fascism och kommunism – den onda treenighet som plågat och alltjämt plågade Europa.

Dessa ledare slog an en ny ton. De gamla fiendeländerna reste sig ur ruinerna och sa:

Aldrig mer. Aldrig mer världskrig, aldrig mer dödsläger. Aldrig mer totalitära
tankar om tusenåriga riken som ska byggas ovanpå överfyllda massgravar och bloddränkta slagfält.

X Talman,

EU kom till som ett svar på dåtidens stora kriser. I vår tid står världen inför nya, svåra utmaningar.

Som arvtagare till EU:s grundare tar vi kristdemokrater ansvar för att forma morgondagens Europa.

Alltför ofta saknas det en levande diskussion i Sverige om vilken roll EU ska spela i framtiden. Därför välkomnar jag att vi kan mötas till debatt i kammaren idag.

Den svenska EU-debatten tenderar att pendla mellan två olika ytterpositioner.

Antingen hamnar vi i det ena diket, där EU-samarbetet reduceras till att handla om längden på gurkor, vegokorvar och lakritspipor.

Eller så hör vi rop efter ett EU som tar större och större kliv mot en europeisk superstat som ska ersätta Europas nationer.

X Talman,

EU är för viktigt för att reduceras ner till en karikatyr av sig självt.

Vi måste hitta en medelväg. EU ska göra vad EU är bäst på. EU måste bli lagom.

Kristdemokraternas roll i regeringen, den är solklar. Vi kommer vara en vakthund mot obefogad överstatlighet, mot försök att flytta makten från Sveriges köksbord till Bryssels skrivbord.

EU ska inte detaljreglera skogen, snuset och vården. EU ska fokusera på sina kärnuppgifter.

X Talman,

EU måste våga tala klarspråk när det gäller Iran. I 43 år har kvinnor i Iran tvingats leva under den värsta sortens skräckvälde.

Nu är inte tid för business as usual. Det finns ingen återvändo.

Mitt budskap är tydligt: Vi hör er, vi ser er, vi kommer göra vad vi kan för att stötta er kamp.
De nya sanktioner som har tillkommit kommer följas upp med fler åtgärder från svenskt håll.

Zan, Zendegi, Azadi. Kvinna, liv, frihet.

X Talman,

Sverige kommer tala med en kraftfull och konstruktiv röst för att EU ska nå sin bästa potential inom de områden där samarbetet bör fördjupas:

Den inre marknaden, frihandel, forskning, den yttre gränsen, utrikespolitiken, energiförsörjningen och den gröna omställningen.

Så bygger vi ett starkare Europa. Så bygger vi ett starkare Sverige. Så bygger vi ett EU för framtiden.

Tack!

Andra anförande, EU-politisk partiledardebatt 16 november 2022

X Talman,

Den här regeringen kommer stå upp för den svenska modellen. Den har tjänat Sverige väl, i tider av kris och tider av välstånd.

Vi har lärt oss av tidigare regeringars tillkortakommanden. Att den tidigare regeringen gick i bräschen för den sociala pelaren är ett typexempel.

Den sociala pelaren har använts som inkörsport för olika EU-förslag inom primärt arbetsmarknadspolitiken. Här finns direktiv som parterna på svensk arbetsmarknad säger hotar vår lönebildningsmodell.

Nästa EU-offensiv ser ut att röra just sociala frågor. EU har nyligen antagit en vårdstrategi. Europaparlamentets hållning är tydlig. Den strategin ska bestå av bindande lagstiftning.

Ett sluttande plan mot mer överstatlighet.

Redan 2017 varnade Kristdemokraterna för riskerna med att flytta upp arbetsmarknads- och socialpolitiken på EU-nivå. Detta avfärdades som ”skrämselpropaganda”.

X Talman,

Den generella lärdomen i dessa frågor är att det som i EU börjar som lösa uppmaningar ofta slutar som bindande lagstiftning. Det är lärdomen när det gäller arbetsmarknadsfrågorna och lönebildningen.

Jag hoppas att alla svenska partier agerar på denna lärdom, när frågan om barnomsorg och långtidsvård plötsligt finns med i förhandlingsrummen i Bryssel.

X Talman,

Visst finns det frågor på det här området där EU kan samarbeta mer:

Life science, forskning, best practices. Regeringen kommer givetvis arbeta med de här frågorna – under ordförandeskapet och tiden som kommer sen.

Vår utgångspunkt är att värna helheten i EU utan att det går ut över svensk välfärd.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 november 2022