Satsningar för bättre vård och ökad folkhälsa

Ninni Andersson/Regeringskansliet

Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson höll pressträff den 1 nov för att berätta hur regeringen kraftsamlar för en bättre hälso- och sjukvård och för en ökad folkhälsa.

Video från Regeringskansliets hemsida:

"Ofrivillig ensamhet, brist på gemenskap och för lite rörelse är allvarliga folkhälsoproblem som påverkar människors hälsa och välmående. Vi har idag presenterat förslag på en gemensamhetssatsning i flera delar för att bryta ensamhet, inte minst hos äldre, ett fritidskort för barn och ungdomar, satsningar på fysisk aktivitet på recept och på äldres möjlighet till idrott," skriver Jakob Forssmed, socialminister och fortsätter:

"Vi presenterade även flera förslag i syfte att öka antalet vårdplatser, förbättra arbetsmiljön, nyttja kapaciteten bättre för att korta vårdköerna, stärka tillgången till personal med rätt kompetens samt ge en mer jämlik tillgång till vård i hela landet."

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 november 2022