Låt elkunder skjuta upp sina räkningar

Kristdemokraterna vill införa ett högkostnadsskydd för hushåll och företag. Ingen ska behöva gå från hus och hem på grund av elräkningen. Skyddet ska gälla från och med den 1 november.

Dock kommer det bara gå att bestämma vad varje hushåll ska få i ersättning i efterhand, när pris och förbrukning är känt. Det är därför inte realistiskt att elkunderna får pengar på kontot före jul. Förra vintern kom de första inbetalningarna till elkunder ut i mars.

Samtidigt ser vi en allt större oro hos hushåll som inte har någon buffert för mångdubblade elräkningar och som inte kommer kunna ligga ute med pengar under flera månader. Vi ser de som är oroliga för att inte kunna köpa julklappar till sina barn. Och redan nu rapporterar Kronofogden att de märkt av ett ökat inflöde av elskulder med nästan 20 procent de senaste sex månaderna. Dessutom finns oro att i de fall hushåll trots allt lyckas betala sin elräkning, så sker det på bekostnad av att någon annan räkning blir obetald.

Det är inte rimligt att hushåll ska behöva ligga ute med tiotusentals kronor för den dyra elen, eller riskera att komma på obestånd hos Kronofogden. Vi behöver dämpa människors oro över att behöva gå från hus och hem. De behöver nu ges möjlighet att skjuta upp sina elräkningar.

Kristdemokraternas förslag

  • Låt elkunder skjuta upp elräkningen till dess att högkostnadsskyddet betalats ut. Möjligheten till anstånd eller delbetalning ska erbjudas alla de hushåll som efterfrågar detta. Elbolagen får i sin tur anstånd med skatteinbetalningar så att betalningstiden kan förlängas på vinterns elräkningar. För elkonsumtion fr o m 1 november bör hushållen få 3-6 månader på sig att betala.
  • Ge företag som drabbas hårt av elkrisen möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar, liknande de regler som fanns under pandemin.

Under Coronapandemin infördes en möjlighet för företag att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms i upp till ett år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Anstånd kunde medges för nio perioder för månadsredovisning, tre för de som redovisar per kvartal och två perioder för de som redovisar moms på årsbasis. Liknande regler borde nu kunna aktiveras för elbolagen under förutsättning att tidsfristen på hushållens elräkningar förlängs. På så sätt hinner hushållen få högkostnadsskyddet utbetalt innan de krävs på pengar från elbolagen. Om skatteanstånd inte är tillräckligt för att förhindra likviditetsproblem hos elbolagen bör staten även erbjuda kreditgarantier till dessa företag. Även företag som drabbas hårt av elkrisen bör kunna få anstånd med skatteinbetalningar, så att de hinner få högkostnadsskyddet utbetalt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022