KD:s förslag för att bekämpa skuggsamhället

I Dagens Nyheters partiledarintervju idag presenteras förslag för att bekämpa skuggsamhället i ett samlat paket av förslag vi tidigare drivit var för sig.

Sverige brottas alltjämt med problem som härrör från migrationskrisen. Allt fler lever vistas olovligt i landet. Det här leder till ett växande utanförskap av den värsta sorten där människor både utnyttjas, far illa eller begår brott. Det är inte värdigt ett modernt rättssamhälle. Den här utvecklingen står ohanterad och de rödgröna har tappat kontrollen över skuggsamhället.

Sverige har tagit emot ca. 350 000 asylsökande, exklusive anhöriginvandring, under de rödgrönas styre. Av dem är det många som har stannat kvar i Sverige trots att de fått avslag på sin asylansökan. Mörkertalet är stort, men åtminstone 50 000 personer befinner sig i Sverige olovligt. Bedömningen är att antalet personer kommer öka med ytterligare tiotusentals kommande år.

Vi vet inte vilka de är, varför de är här eller om de är samhällsfarliga individer. Det enda vi vet är att de som väljer att stanna kvar i Sverige oftast är utsatta eller utsätter andra.

Skuggsamhället är en Arbetsförmedlingen för kriminella – härifrån hämtar skrupelfria företag arbetskraft de kan exploatera. Personer lever under slavliknande förhållanden på minimal lön och i sanitär misär. Prostitution är inte ovanligt. Samtidigt bidrar det till att schyssta företag konkurreras ut.

Personer som befinner sig olovligen i Sverige är också särskilt utsatta för kriminella gäng och islamister. Åtminstone en av dem som dömts för stenkastning mot poliser under påskupploppen vistades olovligt i landet. Även terroristen Akilov levde olovligen i skuggsamhället.

Kristdemokraterna är redo att bekämpa skuggsamhället – efter år av rödgrön ovilja – och neddragna kontroller. Vi vill sätta igång en Reva 2.0 i syfte att söka upp och skicka hem personer som vistas olovligt i landet. Så sätter vi stopp för personligt lidande och säkrar landet från potentiellt samhällsfarliga individer.

Kristdemokratiska förslag för att bekämpa skuggsamhället:

  • Reva 2.0 – prioritera myndighetsgemensam samordning, fler inre gränskontroller, mer resurser, tydliga direktiv och folkräkning.
  • Polisen ska få möjlighet att omhänderta och tömma mobiltelefoner på jakt efter identitet när en person saknar handlingar och vägrar att samarbeta.
  • Vid en inre utlänningskontroll ska fingeravtryck, DNA-prov och fotografering göras.
  • Förbud mot att kommuner ger ekonomiskt stöd till utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd.
  • Inför asylsökningsområden för att minska risken för att personer avviker.
  • Fler förvarsplatser för effektiv verkställighet av avvisningsbeslut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 augusti 2022