Vården behöver fler blodgivare

Sverige saknar idag ett nationellt blodgivarsystem. Samtidigt är många människor, utan rimlig anledning, utestängda från att ge blod. Så kan vi inte ha det.

Kristdemokraterna vill avskaffa regionernas/landstingens ansvar för sjukvården och införa ett modernt, jämlikt nationellt sjukvårdssystem. Det går inte längre att ha tjugoen olika vårdorganisationer och ändå upprätthålla en vård i världsklass.

Ett av många områden där detta är tydligt gäller blodgivning. Vi är alla beroende av att det finns tillgängligt blod. Men idag är det onödigt svårt och komplicerat att donera blod i en annan region än den man bor i. Det kan skapa problem under semestertider, när människor är på resande fot. Vi vill införa ett nationellt register över godkända blodgivare, så att det blir enkelt för både blodgivare och blodbussar/blodcentraler att tillgodose de behov som finns.

Dessutom behöver fler kunna ge blod. I dag är det i praktiken omöjligt för homo- och bisexuella män att ge blod, såvida de inte helt avstår från sex under väldigt långa perioder. Den ordningen saknar vetenskaplig grund och det är på tiden att den upphör. Kristdemokraterna vill därför gå mot individuella riskbedömningar när människor prövas som blodgivare, istället för att bedöma hela grupper.

Vården behöver fler blodgivare och fler människor ska kunna bli blodgivare och göra denna viktiga samhällsinsats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 augusti 2022