S väljer höghastighetståg istället för infrastruktur i norr

Ebba Busch håller tal i Sundsvall

S väljer höghastighetståg före infrastruktur i norr.

I dag firar vi kristdemokrater första maj i Sundsvall! Och vi gör det med beskedet att Nya Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand ska byggas klart fortast möjligt.

Får åtta år sedan satsade alliansregeringen 4,5 miljarder på att bygga dubbelspår omkring Sundsvall för att komma åt tågträngseln där. Åtta år senare har det gett goda resultat. Men fortfarande är det väldigt trångt på spåren. Den 27 mil långa sträckan mellan Gävle – Sundsvall – Härnösand är Sveriges längsta flaskhals. Det skapar problem för både gods- och persontrafiken.

Trafikverket vill nu försena dubbelspårsutbyggnaden med minst sju år. Regeringen kommer förmodligen gå på samma linje, för att få råd med sitt dyra och dåligt förberedda prestigeprojekt om nya höghastighetsbanor i södra Sverige. Ett sånt beslut vore katastrofalt.

Det fungerar inte att bygga ut spårkapaciteten runt Stockholm och i norra Norrland om man inte gör motsvarande förbättringar på sträckorna där emellan. Det är som att bygga ett hus nu, men skjuta upp byggandet av trappor. Ändå är det precis vad regeringen verkar vilja göra. Det saboterar den gröna omställningen som industrin just nu genomför, det sänker Sveriges konkurrenskraft och försenar vanligt folks tågresor.

Dessutom innebär regeringens ointresse av Nya Ostkustbanan att Sverige kommer behöva betala tillbaka pengar till EU, som lovat vara med och bekosta dubbelspåren. Allt detta för att regeringen hellre vill bygga höghastighetsbanor som kommer kosta enorma summor och kan ta decennier att bygga klart.

Vårt besked är att man ska kunna lita på Sverige, även tågtrafiken. Det måste bli mycket lättare att åka tåg och hur roligt det än är att bygga nya spår så är det klokare att fixa de som redan finns. Därför har vi sagt nej till höghastighetsbanorna och ja till att göra järnvägen farbar igen. Nya Ostkustbanan behövs. Den behövs för gävleborgare och västernorrlänningar, men även för västerbottningar, norrbottningar och stockholmare. Den ska byggas!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022