KD presenterar landsbygdspolitiskt handlingsprogram

Ebba Busch och Peter Kullgren poserar bredvid varandra. I förgrunden finns en blå ruta med vit text som säger "landsbygdspolitiskt handlingsprogram".

Kristdemokraterna har under lång tid arbetat med landsbygdspolitiken. Bland de partier som vill se nystart för Sverige är det vi som har det tydligaste fokuset på att hela Sverige ska leva.

I augusti 2021 fick partisekreterare Peter Kullgren specialuppdraget att ta ytterligare språng med vår landsbygdspolitik ett varv till.

Det handlar om möjligheten att kunna bo och leva i hela landet . Det handlar om vården, tryggheten, infrastrukturen och energifrågan. Frågor som diskuteras av alla partier på riksnivå, men där landsbygdens perspektiv allt för ofta negligeras.

Det handlar om att varaktigt göra det billigare, enklare och tryggare att vara svensk. Det har helt enkelt blivit för dyrt att vara svensk.

Vi vill se en kraftigt ökad självförsörjning i Sverige. Vi föreslår ett tydligt mål om minst 75 procentig självförsörjning, en samordnare som hjälper kommuner och regioner att utveckla sitt upphandlingsarbete och ett statligt ansvar att hålla och öka beredskapslager för insatsvaror.

Men fler behöver också köpa Made in Sweden. Det är bra för klimatet, för att uppvärdera en god djurhållning och för den svenska ekonomin. Genom att förenkla för svenska jordbrukare, gör vi det också billigare att köpa svensk mat.

Vi presenterar idag ett nytt landsbygdspolitiskt handlingsprogram med förslag för att hela Sverige ska fungera.

Läs PM om huvudnyheten från dagens pressträff:
kd.nu/kd_pm_sjalvforsorjning.pdf Länk till annan webbplats.

Läs hela rapporten här:
kd.nu/kd_landsbygd.pdf Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 maj 2022