9 kr billigare diesel och 5 kr billigare bensin

Ebba Busch och Peter Kullgren poserar framför en drivmedelspump

De höga drivmedelspriserna slår nu stenhårt mot svenskarna. Rysslands krig mot Ukraina och den omvärldsoro det inneburit på råvarumarknaden har fått diesel- och bensinpriserna att skena. Under senaste tiden har dieseln nått 28 kr litern och bensinen 24 kr litern.

Kristdemokraterna föreslår därför tillfälligt slopad energiskatt för drivmedel i tre månader, varaktigt sänkt reduktionsplikt och dieselskattebefrielse för jord-och skogsbruk. Sammanlagt innebär det ett sänkt dieselpris med över 9 kr och sänkt bensinpris med 5 kr.

Svenskarna får nu betala världens dyraste diesel och ett rekordhögt bensinpris. I ett vidsträckt och glesbefolkat land, med drivmedelsberoende näringar, har drivmedelspriserna nått en nivå som är långt ifrån hållbara.

Barnfamiljer, pensionärer och människor på landsbygden som inte kan välja bort bilen får betala dyrt när priserna höjs snabbt. För företagarna, jordbrukare och skogsbrukare innebär de snabbt stigande priserna ett mycket allvarligt problem i ett redan ansträngt läge. De åkerier, bussföretag och lantbrukare som konkurrerar med andra länder drabbas hårt när priserna i Sverige är så mycket högre än i konkurrenternas hemländer. Och om svenskt jordbruk med sin goda djurhållning slås ut till förmån för andra länders, ofta sämre, alternativ är inget vunnet.

Läs mer i vårt PM om drivmedelspriserna Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 maj 2022